Vis itkurser.com som: Mobile

ASP NET Core MVC

4D A/S
3 dage
Åben uddannelse
København
Startdato: 02-10-2019 09:00 - København
11.400 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Microsoft har introduceret en ny måde at bygge og udvikle applikationer på til ASP.NET, kaldet ASP.NET Core MVC.

På dette tredages kursus får du en introduktion til udvikling af ASP.NET Core MVC applikationer fra bunden. Vi lægger vægt på, at du får en god forståelse af principperne bag opbygningen af MVC-applikationer, og hvorledes disse bliver anvendt i ASP.NET Core MVC. Gennem øvelser får du prøvet en stor del af de gennemgåede emner, så du efter kurset kan komme i gang med at programmere dine egne applikationer.

På kurset gennemgår vi Models, Views, Controllers og Routing, samt hvordan du opbygger de kodemæssige sammenhænge. Vi gennemgår derudover anvendelsen af middelware, bl.a. anvendelsen af Identity. Vi gennemgår de grundlæggende principper bag middleware, og hvordan du kan oprette dine egne middleware-komponenter.

Ud over ASP.NET Core MVC gennemgår vi, hvordan ASP.NET anvender de to JavaScript frameworks Bower (package manager) og Gulp (task og build system) i forbindelse denne type af applikationer.
Hvis du skal til at arbejde med ASP.NET Core MVC, og mangler den grundlæggende viden om emnet, er dette kursus for dig.

Efter kurset vil du have en grundlæggende forståelse for: - Principperne bag MVC
- Implementeringen af MVC på ASP.NET-platformen
- Anvendelsen af navngivningskonventioner
- Controllers
- Views
- Models
- Routing
- Udvikling af egne action-filtre
- Konfiguration
- Middleware: Udvikling og anvendelse af selv-udviklet middelware
- npm på Node.js
- Bower
-GulpKursusindhold

ASP.NET Core MVC

I dette modul får du en introduktion ASP.NET MVC og ASP.NET Core MVC.

- Udviklingsværktøjer
- ASP.NET
- ASP.NET Core
- MVC
- Hvorfor MVC – og designovervejelser/-årsager


Introduktion til MVC arkitekturen

I dette modul får du en grundig introduktion til MVC arkitekturen og hvordan ASP.NET implementere den

- Grundelementer i MVC
- Grundelementerne i ASP.NET Core MVC
- Anvendelse af statiske filer i wwwroot
- Oprettelse af ny ASP.NET Core MVC applikationen fra bunden
- Anvendelse af pipeline


Standardiseret navngivning

I dette modul får du en gennemgang af standardnavngivningen, som den er implementeret, og bliver anvendt, i ASP.NET Core MVC

- Standardnavningen
- Grundlæggende opbygning af applikationen
- Anvendelsen af Models-folderen
- Anvendelsen af View-folderen
- Anvendelsen af Controller-folderen
- Navngivning af Controllers, Actions og Views


Controllers

I dette model får du en gennemgang af funktionen, og opbygningen, af Controllers. Vi gennemgår også anvendelsen af Dependency Injection i controllers i ASP.NET Core MVC.

- Opbygningen
- Actions
- Returtyper i action
- Action Filters
- Hyppigt anvendte filtre (f.eks. Authorization)
- Anvendelsen af Action Filters
- Opret dine egne Custom Action Filters
- Definering af scopet for Custom Action Filters
- Dependency Injection gennem contructor
- Scope-mulighederne i forbindelse med Dependency Injection
- Principperne bag anvendelse af Dependency Injection, interfaces og loose coupling


Views

I dette modul får du en gennemgang af funktionen, opbygningen og placeringen af views.

- Typer af View-elementer
- Anvendelsen af standardstrukturen i ASP.NET Core MVC
- Razor-syntaksen
- Tag Helpers
- _ViewImports.cshtml
- _Layout.cshtml
- _ViewStart.cshtml
- @Renderbody
- Anvendelsen af Shared-folderen
- Strongly typed view
- Dynamic views
- Overførsel af data fra HTML-formular gennem Modelbinding
- Overførsel af data gennem URL-parametre


Models

I dette modul får du en gennemgang af funktionen, opbygningen og placering af models.

- Anvendelsen af Models
- Anvendelsen af Attributes
- Required
- Display(…)
- DisplayType(…)
- Sammenhængen mellem Models og Views


Routing

I dette modul får du gennemgået, hvordan du kan anvende routing-middleware til at definere reglerne for routing i ASP.NET Core MVC

- Default Route
- Elementerne i Default Route
- Routing uden definering af en Default Route
- Route constraints
- Attribut based routing


Konfiguration og middleware

I dette modul får du en grundlæggende gennemgang af konfigurering af en ASP.NET Core MVC gennem StartUp.cs og appsettings.json.

- Nuget og project.json
- StartUp.cs
- Configure(…)
- ConfigureService(…)
- Appssettings.json
- Dependency Injection
- Middleware
- Custom Middleware
- Anvendelse af Custom Middelware


Node.js

I dette modul får du gennemgået anvendelsen af Node.js og packagemanageren npm i forbindelse udvikling af ASP.NET Core MVC applikationer gennem Visual Studio.

- Hvad er Node.js?
- Hvad er npm
- Installation af Node.js og npm
- Placering af hentede pakker
- Scope for hentede pakker
- Hent pakker gennem npm
- Anvendelse af npm gennem Visual Studio
- package.json
- Angivelse af pakker i package.json


Bower

I dette modul får du gennemgået anvendelsen af packagemanageren Bower i forbindelse med udvikling af ASP.NET Core MVC applikationer gennem Visual Studio.

- Hvad er Bower?
- Anvendelse af Bower gennem Visual Studio
- bower.json
- Anvendelsen af bower.json
- Anvendelsen af .bowerrc


Gulp

I dette modul får du gennemgået anvendelsen af build-værktøjet Gulp i forbindelse med udvikling af ASP.NET Core MVC applikationer gennem Visual Studio.

- Hvad er Gulp?
- Anvendelse af Bower gennem Visual Studio
- Installation af Gulp gennem npm
- Anvendelsen af gulpfile.js
- Opbygning af gulpfile.js
- Syntaksen for definering af en gulp-task
- Hyppigt anvendte gulp-funktioner
- Kombination af gulp-tasks
- Anvendelsen af gulp

Målgruppe

Dette kursus retter sig mod udviklere, der ønsker at komme i gang med at udvikle applikationer på ASP.NET Core MVC. Det er forudsætning, at du er rutineret i anvendelsen af programmeringssproget C#.

Kurset bliver afholdt på dansk. Kursusmaterialet er udviklet af 4D A/S og er ligeledes på dansk. Øvelserne bliver gennemført på den seneste version af Visual Studio.

Pris

DKK 11400

Om udbyderen

4D A/S

4D A/S er Danmarks største leverandør af Office kurser målt på antal kurser, kursister, instruktører, omsætning samt bredde og dybde af vores kursusudbud. Udover Office kurser har vi et stort udbud af Adobe kurser som InDesign, Photoshop, Illustrator m.m. samt Microsoft...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder
Giv din anmeldelse

Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.