Vis itkurser.com som: Mobile

Afgangsprojekt - Diplom i IT-sikkerhed

KEA Kompetence
5 dage
Diplomuddannelser
Hellerup, København
15.900 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Afgangsprojekt på diplomuddannelsen i IT-sikkerhed

Ved Afgangsprojekt i Diplom i IT-sikkerhed kvalificerer du dig til refleksivt at kunne identificere og analysere en tværfaglig og praksisorienteret problemstilling indenfor IT-sikkerhed og angive løsninger og handlingsforslag gennem anvendelse af teorier, principper, strategier og metoder.

Arbejdet med Afgangsprojektet skal relateres til uddannelsens øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med:

  • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
  • projektopgaveskrivning
  • din professionelle kompetenceudvikling

Afgangsprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed med henblik på at arbejde problem- og løsningsorienteret med en IT sikkerhedsmæssig problemstilling.

Dit udbytte

  • Du lærer at formulere og afgrænse en IT sikkerhedsmæssig problemstilling inden for det valgte opgavefelt.
  • Du lærer at (kritisk) vurdere, vælge og anvende relevant faglig metode.
  • Du lærer at præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform.
  • Du får værktøjer til at præsentere og fremlægge hovedresultaterne af den skriftlige rapport samt kunne indgå i en kvalificeret dialog omkring valg af problemstilling, metodemæssige overvejelser, løsningsforslag og konklusion ved det mundtlige forsvar.

Din virksomheds udbytte

Din virksomhed får en medarbejder, der kan identificere, analysere og fremlægge en problemstilling, der har relevans i forhold til IT-sikkerhed.

Medarbejderen lærer desuden at træffe beslutninger, der er til virksomhedens fordel, ud fra hele det spektrum af moduler, medarbejderen har arbejdet med.

Undervisningsform

Afgangsprojektet består af en skriftlig rapport på minimum 30 normalsider og en mundtlig eksamination på baggrund af denne.

Målgruppe

Afgangsprojektet er for dig, der ønsker at tage en fuld diplomuddannelse i IT-sikkerhed.

Afgangsprojektet forudsætter, at alle obligatoriske moduler på uddannelsen (25 ECTS point) samt valgfag (20 ECTS point) er bestået.

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i IT sikkerhed skal du opfylde et af følgende krav:

  • En erhvervsakademiuddannelse som Datamatiker eller It teknolog
  • En tilsvarende uddannelse på samme uddannelsesniveau

Alternativt skal du kunne dokumentere viden, færdigheder og kompetencer inden for netværk og programmering på samme uddannelsesniveau som en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse. Muligvis gennem en skriftlig optagelsesprøve.

Derudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Pris

Prisen for afgangsprojekt i IT-sikkerhed er: 15.900,00 kr. 

Om udbyderen

KEA

KEA Kompetence tager udgangspunkt i dig og din virkelighed. Hos KEA Kompetence tilbyder vi efteruddannelse på akademi- og diplomniveau. Vores uddannelser er erhvervsorienterede, og alle vores uddannelsesforløb tager udgangspunkt i din virkelighed. I undervisningen kobler vi teorien på, så du...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

KEA Kompetence

Frederikkevej 8-10
2900 Hellerup

 Vis telefonnummer
kompetence.kea.dk


Bestil information

Udfyld formularen for mere information om Afgangsprojekt - Diplom i IT-sikkerhed

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Giv din anmeldelse

Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.