Vis itkurser.com som: Mobile

Azure Architect Technologies [AZ-303]

Teknologisk Institut
5 dage
Kursus
Århus
Startdato: 28-02-2022 - Århus
20.999 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge Teknologisk Institut?

+110 års erfaring med kurser og uddannelse

+17.000 kursusdeltagere om året

4,4 ud af 5 stjerner i kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Få de nødvendige færdigheder til at kunne designe løsninger, der kører på Azure. Lær hvordan du omsætter forretningens behov til at sikre, skalerbare og pålidelige løsninger. Kurset fokuserer på design af infrastruktur i Azure, herunder virtualisering, automatisering, netværk, lagring, identitet, sikkerhed og applikationer, og hvordan enhver beslutning påvirker den samlede løsning. Kurset er desuden forberedende til eksamen AZ-303 Azure Architect Technolgies.

Azure Solution Architect

Som Azure Solution Architect bør du have et bredt kendskab til it-drift, herunder netværk, virtualisering, identitet, sikkerhed, forretningskontinuitet, it-katastrofeberedskab, dataplatform, budgettering og governance. Skal du certificeres skal du have færdigheder på ekspertniveau i Azure-administration og have erfaring med Azure-udviklingsprocesser samt DevOps processer.

Se også kurset Azure Architect Design [AZ-304]

Udbytte

 • Administration af roller, brugere, grupper og identiteter med Azure Active Directory
 • Implementering af løsninger til brugerrettigheder såvel on-premise som i skyen
 • Anvende monitorering til indsamling, sammenligning og analyse af data fra forskellige kilder
 • Administrere abonnementer, konti, Azure politikker og Role-Based Access Control
 • Administrere Azure ved hjælp af Resource Manager, Azure portal, Cloud Shell og CLI
 • Konfiguration af VMs og virtuelle netværk
 • Administration af Azure App Service, Azure Container Instances og Kubernetes

Forudsætninger

Som Azure Solution Architects skal du have forståelse for cloud teknologier og erfaring med operativsystemer, virtualisering og netværk. Du forventes at have en grundlæggende viden svarende til kurset Azure Fundamentals samt kendskab til:

 • virtualisering on-premise herunder VMs, virtuelle netværk og virtuelle hard disks
 • konfiguration af netværk herunder TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls eller encryption teknologier
 • Active Directory herunder domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol og Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 • forståelse for resilience og disaster recovery herunder backup og restore operations

Derudover er det en fordel at have kendskab til PowerShell og .NET udvikling.

Deltagerprofil

Kurset er for dig som har arkitektrollen og skal i gang med, eller allerede arbejder med at designe og implementere løsninger i Azure.

Indhold

Module 1: Implement VMs for Windows and Linux
 • In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions
  - Select Virtual Machine Size
  - Configure High Availability
  - Implement Azure Dedicated Hosts
  - Deploy and Configure Scale Sets
  - Configure Azure Disk Encryption
Module 2: Automate Deployment and Configuration of Resources
 • In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates
  - Azure Resource Manager Templates
  - Save a Template for a VM
  - Evaluate Location of New Resources
  - Configure a Virtual Hard Disk Template
  - Deploy from a Template
  - Create and Execute an Automation Runbook
Module 3: Implement Virtual Networking
 • In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS
  - Virtual Network Peering
  - Implement VNet Peering
Module 4: Implement Load Balancing and Network Security
 • In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager
  - Implement Azure Load Balancer
  - Implement an Application Gateway
  - Understand Web Application Firewall
  - Implement Azure Firewall
  - Implement Azure Front Door
  - Implementing Azure Traffice Manager
  - Implement Network Security Groups and Application Security Grou
  - Implement Azure Bastion
Module 5: Implement Storage Accounts
 • In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools
  - Storage Accounts
  - Blob Storage
  - Storage Security
  - Managing Storage
  - Accessing Blobs and Queues using AAD
  - Configure Azure Storage Firewalls and Virtual Networks
Module 6: Implement Azure Active Directory
 • In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups
  - Overview of Azure Active Directory
  - Users and Groups
  - Domains and Custom Domains
  - Azure AD Identity Protection
  - Implement Conditional Access
  - Configure Fraud Alerts for MFA
  - Implement Bypass Options
  - Configure Trusted IPs
  - Configure Guest Users in Azure AD
  - Manage Multiple Directori
Module 7: Implement and Manage Azure Governance
 • In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control
  - Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
  - Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
  - Role-Based Access Control (RBAC) Roles
  - Azure AD Access Reviews
  - Implement and Configure an Azure Policy
  - Azure Blueprints
Module 8: Implement and Manage Hybrid Identities
 • In this module, you will learn how to install and configure Azure AD Connect and implement Azure AD Connect Health
  - Install and Configure Azure AD Connect
  - Configure Password Sync and Password Writeback
  - Configure Azure AD Connect Health
Module 9: Manage Workloads in Azure
 • In this module, you will learn how to migrate workloads using Azure Migrate, perform VMware agent-based and agent-less migrations, and perform Azure Backup and Azure Site Recovery
  - Migrate Workloads using Azure Migrate
  - VMware - Agentless Migration
  - VMware - Agent-Based Migration
  - Implement Azure Backup
  - Azure to Azure Site Recovery
  - Implement Azure Update Management
Module 10: Implement Cloud Infrastructure Monitoring
 • In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Workbooks, Azure Alerts, Network Watcher, Azure Service Health, Azure Application Insights
  - Azure Infrastructure Security Monitoring
  - Azure Monitor
  - Azure Workbooks
  - Azure Alerts
  - Log Analytics
  - Network Watcher
  - Azure Service Health
  - Monitor Azure Costs
  - Azure Application Insights
  - Unified Monitoring in Azure
Module 11: Manage Security for Applications
 • In this module, you will learn about Azure Key Vault and implementing authentication using Azure Managed Identities
  - Azure Key Vault
  - Azure Managed Identity
Module 12: Implement an Application Infrastructure
 • In this module, you will learn how to create an App Service web App for Containers, create and configure an App Service Plan, and create and manage Deployment Slots
  - Create and Configure Azure App Service
  - Create an App Service Web App for Containers
  - Create and Configure an App Service Plan
  - Configure Networking for an App Service
  - Create and Manage Deployment Slots
  - Implement Logic Apps
  - Implement Azure Functions
Module 13: Implement Container-Based Applications
 • In this module, you will learn how to run Azure Container instances and how to deploy Kubernetes with AKS
  - Azure Container Instances
  - Configure Azure Kubernetes Service
Module 14: Implement NoSQL Databases
 • In this module, you will learn about Azure Table Storage and recommend options for CosmsoDB APIs
  - Configure Storage Account Tables
  - Select Appropriate CosmosDB APIs
Module 15: Implement Azure SQL Databases
 • In this module, you will create an Azure SQL Database single database, create an Azure SQL Database Managed Instance, and review high-availability and Azure SQL database
  - Configure Azure SQL Database Settings
  - Implement Azure SQL Database Managed Instances
  - High-Availability and Azure SQL Database

Certificering

Dette kursus er rettet mod eksamen AZ-303 Azure Architect Technologies, som sammen med eksamen AZ-304 Azure Architect Design leder hen mod certificeringen Microsoft Certified Azure Solution Architect, Expert. Eksamen bestilles og betales særskilt.

 • Candidates for this exam are Azure Solution Architects who advise stakeholders and translates business requirements into secure, scalable, and reliable solutions.
 • Candidates should have advanced experience and knowledge across various aspects of IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data management, budgeting, and governance. This role requires managing how decisions in each area affects an overall solution.
 • Candidates must have expert-level skills in in Azure administration and have experience with Azure development processes and DevOps processes.

Læs mere om IT-certificering.

Underviser

Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste undervisere.

Video

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer.

>> Bestil mere information

Pris

20999 DKK

Om udbyderen

+1000 kurser inden for bl.a. IT, projektledelse, ledelse, kommunikation, personlig udvikling mm. Teknologisk Institut har leveret uddannelse til det danske erhvervsliv siden 1906, og har derfor over 110 års erfaring med kurser og uddannelser. Hvert år deltager flere end 17.000...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Teknologisk Institut

Gregersensvej 3
2630 Taastrup


Giv din anmeldelse

Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.